kozak_pravdorub (kozak_pravdorub) wrote,
kozak_pravdorub
kozak_pravdorub

А чи немає фашиста в тобі? ВІДЕО

Я дивлюсь на нашу країну, і в мене просто відбирає мову від усвідомлення тієї трагедії, що сталася з нами, з Україною за останній рік. Бачити все це вже не є чимось новим, але від того воно не стало менш вагомим чи менш руйнівним.

Казати в Україні про фашизацію нашого суспільства - справа невдячна. Тебе одразу затаврують агентом ФСБ, кремлеботом, ватником, сепаром, колорадом тощо. Бо не може ж в нас існувати іншої позиції, окрім тієї, що продукує влада і підкотрольні ній ЗМІ. Але я вже звик. Тому це зовсім не завадить мені говорити правду, достукатися до тих, в кого, можливо, почали відкриватися очі, до тих, чию душу ще можна врятувати.

Що я вам можу сказати, тим, хто почав сумніватися і ставити запитання собі і оточуючим? Банально, але - краще пізно, аніж ніколи. Я розумію, завжди важко зізнаватися, що ти помилявся, важко прийняти те, що тебе використали, розвели як останнього лоха, що всі ті погляди, увесь той світогляд, за який ти так завзято боровся - хтось за нього навіть узяв до рук зброю, - виявляється діаметрально протилежним тому, про що ти уявляв. Я розумію, усі ті процеси, які відбуваються з вами усередині. Це важко, але це можливо пережити. Це треба пережити. Навіть не так. Я вважаю, що тепер - це священний обов'язок перед Батьківщиною. Бо навіть, якщо ти мовчки підтримував усю цю вакханалію, яку являв собою Майдан, до якої призводить світогляд, сформований націоналістичною пропагандою та впливом настроїв радикалів та людей, що сповідують фашистську ідеологію, - у такому разі ти у певній мірі причетний до розрухи в країні, до кровопролиття на Донбасі, то розколу суспільства. Ти став одним із гвинтиків цієї страшної машини, кожен, хто підтримував, став тією важливою деталлю, завдякі якій усе трималося.
Головне - нарешті це побачити прозрілими очима. Нарешті вбити фашиста у собі. Так-так, саме того, який в упор не бачив фашизму в Україні, не бачив страшних злочинів влади, не чув обурливих заяв людей навколо себе. Тому і не бачив, бо сам був фашистом. А десь глибоко усередині усвідомлював і боявся. Бо, як там не дискутувати на тему, який ступінь фашизації України, які сфери життя зачепила ця ідеологія, де здійснила вплив, - коли натовп під назвою Майдан вторить оратору "москаляку на гіляку", це не відсоток радикалів і фашистів. Це - настрій суспільства. Хтось проникся цим у більшій мірі, хтось у меншій. І над усіма дуже довго попрацювали, не один рік, щоб налаштувати мізки людей на потрібну хвилю. А щоб довше "висіли" на цій приємній і схваленій владою і суспільством ідеології - максимально виключити з поля зору усі позиції, що відрізняються, ліквідувати будь-яку можливість на іншу думку. і я можу сказати, що їм це вдалося бездоганно, враховуючи широту доступу до різноманітної інформації сьогодні. Але як бачимо, виявляється, задурити голову людям не так і важко. Головне, - правильно сформувати реальність, а все інше люди, які у неї повірять, зроблять самі за тебе. Система запрацює ідеально сама по собі. Геніально, що можу сказати!

Для тих, кому ще треба час для усвідомлення, як-то кажуть "пища для размышлений" - зібрав для вас невеличку підбірочку з різними відео. Більшість з них - без коментарів, я теж нічого не коментую, залишаю простір для власних висновків. Я ж вам не пропагандист якийся :)) Мені хочеться, щоб люди думали самостійно, самі робили висновки згідно того, що відчувають і що думають. Відео не нові, якщо ви їх бачили, я б рекомендував передивитися знов, разом усі, єдиним фронтом, так би мовити.http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450094-v-sety-poiavylos-foto-luidei-s-zyhoi-v-zdanyy-kyevskoi-mylytsyy

Тут не втримаюсь - геніальне пояснення від прес-служби МВС: "они приходили развлечься". Молодчики, що сповідують нацистську ідеологію, розважаються у МВС. Гарненько. http://korrespondent.net/ukraine/3450276-ony-prykhodyly-razvlechsia-v-mylytsyy-rasskazaly-o-natsystakh-v-zdanyy-hlavka

Це відео декому не сподобається. Але я і його порекомендував би спробувати сприйняти. Воно російського виробництва, присутній, звичайно, російський погляд на ситуацію, але це ще не означає апріорі, шо говорять неправду. Кут зору трохи інший, але факти залишаються фактами. Надані ознаки фашизації суспільства і докази, у чому українське суспільство їм відповідає.Це розслідування Бі-Бі-Сі. Тут теж є коментарі.

Програма Panorama німецькою державному телеканалі АРД спробувала розібратися в причетності Степана Бандери до Холокосту і його співпраці з фашистською Німеччиною


А ось газети того часу, де прямим текстом заявлено, хто на чиєму боці.

[Перевод на русский]
Я смотрю на нашу страну, и у меня просто пропадает дар речи от осознания трагедии, произошедшей с нами, с Украиной за последний год. Видеть все это уже не ново, но от этого оно не стало менее весомым или менее разрушительным.
Говорить в Украине о фашизации общества - дело неблагодарное. Тебя сразу заклеймят агентом ФСБ, кремлеботом, ватником, сепаром, колорадом и т.д.. Потому что не может же у нас существовать иной позиции, кроме той, что говорит власть и подконтрольные ей СМИ. Но я уже привык. Поэтому это вовсе не помешает мне говорить правду, достучаться до тех, у кого, возможно, начали открываться глаза, тех, чью душу еще можно спасти.
Что я вам могу сказать, тем, кто начал сомневаться и задавать вопросы себе и окружающим? Банально, но - лучше поздно, чем никогда. Я понимаю, всегда тяжело признаваться, что ты ошибался, трудно принять то, что тебя использовали, развели как последнего лоха, что все те взгляды, все то мировоззрение, за которое ты так упорно боролся - кто-то за него даже взял в руки оружие, - оказывается диаметрально противоположным тому, которое ты себе представлял. Я понимаю все те процессы, которые происходят у вас внутри. Это трудно, но это возможно пережить. Это надо пережить. Даже не так. Я считаю, что сейчас - это священный долг перед Родиной. Ведь даже, если ты молча поддерживал всю эту вакханалию, которую представлял собой Майдан, к которой приводит мировоззрение, сформированное националистической пропагандой и влиянием настроений радикалов и людей, исповедующих фашистскую идеологию, - в таком случае ты в определенной степени причастен к разрухе в стране, к кровопролитию на Донбассе, к ужасному расколу общества. Ты стал одним из винтиков этой страшной машины, каждый, кто поддерживал, стал той важной деталью, благодаря которой все держалось.
Главное - наконец это увидеть прозревшими глазами. Наконец убить фашиста в себе. Да-да, именно того, который в упор не видел фашизма в Украине, не видел страшных преступлений власти, не слышал возмутительных заявлений людей вокруг себя. Потому и не видел, потому что сам был фашистом. А где-то глубоко внутри понимал это и боялся. Потому что, как ни дискутируй на тему, какова же степень фашизации Украины, какие сферы жизни задела эта идеология, где осуществила своё влияние, - когда толпа под названием Майдан вторит оратору "москаляку на гиляку", это не процент радикалов и фашистов. Это - настроение общества. Кто-то проникся этим в большей степени, кто-то в меньшей. И над всеми очень долго поработали, не один год, чтобы настроить мозги людей на нужную волну. А чтобы дольше "висели" на этой приятной и одобренной властями и обществом идеологии - максимально исключить из поля зрения все позиции, что хоть как-то отличаются, ликвидировать любую возможность на иное мнение. И я могу сказать, что им это удалось безупречно, учитывая широту доступа к разнообразной информации сегодня. Но как видим, оказывается, заморочить голову людям не так уж и сложно. Главное - правильно сформировать реальность, а все остальное люди, которые в нее поверят, сделают сами за тебя. Система заработает идеально сама по себе. Гениально, что могу сказать!
Для тех, кому еще необходимо время для осознания, кому нужна как говорится "пища для размышлений" - собрал для вас небольшую подборочку с различными видео. Большинство из них - без комментариев, я тоже ничего не комментирую, оставляю пространство для собственных выводов. Я же вам не пропагандист какой то :)) Мне хочется, чтобы люди думали самостоятельно, сами делали выводы по тому, что чувствуют и думают. Видео не новые, если вы видели, я бы рекомендовал пересмотреть вновь, вместе, единым фронтом, так сказать.


Ще одне відео знайшов. Дуже рекомендую подивитися, воно варте того - мені дуже сподобалося, як воно зроблене.

Tags: Україна, відео, націоналізм, правда, пропаганда, фашизм, фашизм в Україні
Subscribe

Posts from This Journal “фашизм в Україні” Tag

promo kozak_pravdorub march 25, 2015 15:33 147
Buy for 20 tokens
Я дивлюсь на нашу країну, і в мене просто відбирає мову від усвідомлення тієї трагедії, що сталася з нами, з Україною за останній рік. Бачити все це вже не є чимось новим, але від того воно не стало менш вагомим чи менш руйнівним. Казати в Україні про фашизацію нашого суспільства - справа…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 147 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Posts from This Journal “фашизм в Україні” Tag