kozak_pravdorub (kozak_pravdorub) wrote,
kozak_pravdorub
kozak_pravdorub

Доки у Раді деруться, під Радою - балагани, неонацисти Азову тим часом вербують дітей і молодь

"Провідна мета Азовського Руху — всебічний розвиток та патріотичне виховання української молоді.
Саме тому ми передаємо свій досвід юному поколінню, яке стане гідною заміною сучасним персоналіям. Поколінню тих, хто зможе забезпечити величне майбутнє для Українського народу!"


Колись одна нація вже намагалася побудувати величне майбутнє під чорною свастикою. Всі ми нібито знаємо, чим закінчилася та спроба, але чомусь люди забуваються, що історія може повторюватися, якщо люди не роблять висновків з минулого, не проводять аналогій з нинішніми подіями та не стежать, щоб не повторити таких самих гірких помилок знову.

За нинішньої влади в Україні панує повний (чи, принамні, ззовні так виглядає) безлад. Доки політики деруться за посади, людей організовують на різного роду безглузді і беспеспективні мітинги, а когось усе так дістало, що старається абстрагуватися від політики, бо все одно нічого змінити не зможеш.

А у цей час неонацисти "Азову" сумлінно, організовано працюють над вихованням наших дітей у своїй ідеології, формують вигідні для них погляди.

Я давно вже хотів підняти цю тему, бо ситуація, на мій погляд, катастрофічна, адже і без того націоналістично орієнтоване молоде покоління неонацисти батальйону "Азов" спрямовають у ще більш радикальний світогляд.

І роблять усе це, я вам скажу дуже акуратно, красиво, не поспішаючи. Але масштаби, у яких працює цивільний корпус "Азов" - відділення, яке займається саме ідеологією, - просто вражають. Я тут підібрав лише вибіркові скріни з іх останніх деяких заходів протягом минулих декількох тижнів. А ви пролистайте їхній паблів вКонтакті і зрозумієте, чому я так наголошує на небезпеці цього руху.

Цивільний корпус "Азов" працює у кожному більш-менш значному за розміром місті країни, приїздять вони також до сіл. Влаштовують "уроки мужності" у школах, ідеологічні лекції, спортивні заходи різного роду, вишколи, змагання, розважальні події типу дискотек, виставок, показу кінофільмів тощо. Тобто вони проникли у всі сфери життя молоді. А особливо у провінції, за відсутності цікавої альтернативи, як ви думаєте, чи захоче молодь відвідувати подібні заходи, ще й якщо це модно, круто, і патріотично? Організація - теж на достатньо високому рівні - тобі і книжки, і брошюри, і спортивні комплекси, і ціла купа усього, на що потрібні, м'яко кажучи, немаленькі гроші. Звідки вони у "Азову" і кому усе це вігідно? - от що ми маємо спитати себе.

Навіть так і причепитися майже нема до чого - створюють собі репутацію героїв та янголів, воїнів світла і справедливості. І нібито і справи добрі роблять - благодійність, тренують діточок, просвіщають. Може й так, а якби цим самим займалися німецькі фашисти, ви б теж схвалювали?

Справжня біда в Україні навіть не зараз - катастрофа буде, якщо "Азов" і подібні йому праві націоналістичні організації досягнуть своєї мети щодо виховання молоді.


Любуйтеся. А отут можете зацінити повну картину.


[Перевод на русский...]
"Основная цель Азовского Движения - всестороннее развитие и патриотическое воспитание украинской молодежи.
Именно поэтому мы передаем свой опыт молодому поколению, которое станет достойной заменой современным персоналиям. Поколению тех, кто сможет обеспечить величественное будущее для украинского народа!"
Когда-то одна нация уже пыталась построить величественное будущее под черной свастикой. Все мы как бы знаем, чем закончилась та попытка, но почему-то забывается, что история может повторяться, если люди не делают выводов из прошлого, не проводят аналогий с нынешними событиями и не следят, чтобы не повторить тех же горьких ошибок вновь.
При нынешней власти в Украине царит полный (или, по крайней мере, внешне так выглядит) беспорядок. Пока политики дерутся за должности, людей организовывают на разного рода бессмысленные и бесперспективные митинги, а кого-то всё так достало, что старается вообще абстрагироваться от политики - всё равно ничего изменить не сможешь.
А в это время неонацисты "Азова" добросовестно, организованно работают над воспитанием наших детей в своей идеологии, формируют выгодные для них взгляды.
Я давно уже хотел поднять эту тему, потому что ситуация, на мой взгляд, катастрофическая, ведь и без того националистически ориентированное молодое поколение неонацисты батальона "Азов" направляют в еще более радикальное мировоззрение.
И делают всё это, я вам скажу очень аккуратно, красиво, не спеша. Но масштабы, в которых работает гражданский корпус "Азов" - отделение, которое занимается именно идеологией, - просто поражают. Я здесь подобрал только выборочные скрины с их последних некоторых мероприятий в течение прошлых нескольких недель. А вы пролистайте их паблик ВКонтакте и поймете, почему я так акцентирую на опасности этого движения.
Гражданский корпус "Азов" работает в каждом более-менее значительном по величине городе страны, приезжают они также в села. Устраивают "уроки мужества" в школах, идеологические лекции, спортивные мероприятия различного рода, тренировки, соревнования, развлекательные события типа дискотек, выставок, демонстрации кинофильмов и т.д. То есть проникли во все сферы жизни молодежи. А особенно в провинции, при отсутствии интересной альтернативы, как вы думаете, захочет молодежь посещать подобные мероприятия, если еще это модно, круто, и патриотично? Организация - тоже на достаточно высоком уровне - тебе и книги, и брошюры, и спортивные комплексы, и целая куча всего, на что нужны, мягко говоря, немаленькие деньги. Откуда они у "Азова" и кому все это выгодно? - Вот что мы должны спросить себя.
Даже так и придраться почти не к чему - создают себе репутацию героев и ангелов, воинов света и справедливости. И якобы и добрые дела делают - благотворительность, тренируют детишек, просвещают. Может и так, а если бы этим самым занимались немецкие фашисты, вы бы тоже одобряли?
Настоящая беда в Украине даже не сейчас - катастрофа будет, если "Азов" и подобные ему правые националистические организации достигнут своей цели по воспитанию молодежи.
Любуйтесь. А тут можете заценить полную картину.


Tags: Азов, Правий сектор, неонацизм
Subscribe

Posts from This Journal “Азов” Tag

promo kozak_pravdorub marzo 25, 2015 15:33 147
Buy for 20 tokens
Я дивлюсь на нашу країну, і в мене просто відбирає мову від усвідомлення тієї трагедії, що сталася з нами, з Україною за останній рік. Бачити все це вже не є чимось новим, але від того воно не стало менш вагомим чи менш руйнівним. Казати в Україні про фашизацію нашого суспільства - справа…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments