December 20th, 2015

Теж є частиною Всесвіту

Незважаючи на напружену політичну ситуацію, думки щодо якої я обов'язково опишу сьогодні у своїх наступних постах, в мене зараз надзвичайно гарний настрій. Їм я і хочу поділитися з вами. Десь так, як у цій пісні:
Навіть увесь той негатив, який зараз відбувається, теж є частиною Всесвіту. Я зараз для себе прийшов до того внутрішнього ставлення, що усі події, що відбуваються навколо, не просто так - для чогось потрібні. І не просто для чогось, а усе це є частиною шляху розвитку навіть, якщо зараз ми цього не можемо побачити. Навіть, коли на перший погляд, більше схоже на деградацію і хибний шлях.

[Читати далі]

Як, наприклад, зараз відбувається з Україною. Це випробування... Від Всесвіту, від Бога, планети, історії, людського роду - кожен вбачає свої причини, залежно від світогляду, який сповідує. Якщо наші люди змогли допустити такий безлад в країні, а найголовніше - злочинні погляди, перекладення власних помилок на інших, несприйняття інакодумства - значить обставини складуться таким чином, щоб за допомогою важких, а подекуди навіть жорстоких уроків, люди побачили ці вади у собі і змогли їх виправити. Мій життєвий досвід, принаймні, говорить мені про те, що якось таким чином завжди і відбувається.

Це знаєте, мені схоже на те, як коли малій дитині батьки пояснюють, що брехати - це погано. І дитина не робить цього, коли перебуває у сфері впливу батьків, бо боїться їх, а в інших ситуаціях спокійненько користується брехнею, коли їй це вигідно, адже бачить, що так їй жити зручніше. І знає нібито, що брехати не добре, але не відчуває цього, бо не осягнула глубину суть хибності цього явища. І так може продовжуватися дуже довго, поки колись не накоїть стільки всього, що життя стане підкидувати ситуації, на яких ця людина обпечеться так, що зможе зрозуміти, чому саме кажуть, що брехня - це погано, коли побачить негативні наслідки, до яких призводить брехня. Хтось називає це кармою, хтось вселенською справедливістю, а хтось мені навіть скаже, що я усе це вигадав, і немає такого.

Не судіть мене строго, я лише ділюся своїми спостереженнями :) Але те божевілля, яке коїться з багатьма нашими співвітчизниками, той кривавий патріотизм, який охопив, мені якраз схоже на описаний мною вище закон всесвіту (який, мені здається, цілком існує і працює). Навіть, якщо до цього доклали руку певні зацікавлені маніпулятори, особистої відповідальності нам не уникнути... Значить, ми дозволили себе одурити. Значить, усередині нас були недоліки, на яких вони змогли зіграти, і щоб це припинилося, треба побороти саме свої пороки. А яким іншим чином це відбувається, як не на практиці. Хоча, я повторюся, така практика найчастіше супроводжується трагічними подіями, жертвами, загибелями людей тощо. Але, мабуть, це теж є частиною Всесвіту...[Перевод на русский]
Несмотря на напряженную политическую ситуацию, мысли относительно которой я обязательно опишу сегодня в своих следующих постах, у меня сейчас очень хорошее настроение. Им я и хочу поделиться с вами. Примерно такое, как в этой песне:

Даже весь тот негатив, который сейчас происходит, тоже является частью Вселенной. Я сейчас для себя пришел к тому внутреннему отношению, что все события, происходящие вокруг, не просто так - для чего-то нужны. И не просто для чего-то, а все это является частью пути развития, даже если сейчас мы этого не можем увидеть. Даже если на первый взгляд, больше похоже на деградацию и ложный путь.

Как, например, сейчас происходит с Украиной. Это испытание... От Вселенной, от Бога, планеты, истории, человеческого рода - каждый видит свои причины, в зависимости от мировоззрения, которое исповедует. Если наши люди смогли допустить такой беспорядок в стране, а главное - преступные взгляды, переложение ошибок на других, неприятие инакомыслия - значит обстоятельства сложатся таким образом, чтобы с помощью тяжелых, а иногда даже жестоких уроков, люди увидели эти недостатки в себе и смогли их исправить. Мой жизненный опыт, по крайней мере, говорит мне о том, что как-то так всегда и происходит.

Это знаете, мне похоже на то, как если малому ребенку родители объясняют, что врать - это плохо. И ребенок не делает этого, когда находится в сфере влияния родителей, потому что боится их, а в других ситуациях спокойненько пользуется ложью, когда ему это выгодно, ведь видит, что так жить удобнее. И знает якобы, что врать не хорошо, но не чувствует этого, потому что не постиг глубину сути ошибочности данного явления. И так может продолжаться очень долго, пока однажды не натворит столько всего, что жизнь станет подбрасывать ситуации, на которых этот человек обожжется так, что сможет понять, почему говорят, что ложь - это плохо, когда увидит негативные последствия, к которым приводит ложь . Кто-то называет это кармой, кто вселенской справедливостью, а кто-то мне даже скажет, что я всё это придумал, и нет такого.

Не судите меня строго, я только делюсь своими наблюдениями :) Но то безумие, которое творится со многими нашими соотечественниками, тот кровавый патриотизм, охвативший некоторых, причем особо буйных, мне как раз похоже на описанный мной выше закон вселенной (который, мне кажется, вполне существует и работает) . Даже если к этому приложили руку определенные заинтересованные манипуляторы, личной ответственности нам не избежать... Значит, мы позволили себя обмануть. Значит, внутри нас были недостатки, на которых они смогли сыграть, и чтобы это прекратилось, надо побороть свои пороки. А иным образом это происходит, как на практике. Хотя, я повторюсь, такая практика зачастую сопровождается трагическими событиями, жертвами, гибель людей и тому подобное. Но, видимо, это тоже является частью Вселенной...promo kozak_pravdorub march 25, 2015 15:33 147
Buy for 20 tokens
Я дивлюсь на нашу країну, і в мене просто відбирає мову від усвідомлення тієї трагедії, що сталася з нами, з Україною за останній рік. Бачити все це вже не є чимось новим, але від того воно не стало менш вагомим чи менш руйнівним. Казати в Україні про фашизацію нашого суспільства - справа…

Радикалы анонсировали, когда собираются убить Порошенко

[Перевод на русский]Вчера по улицам Киева разгуливали радикалы и кричали о кровопускании, как о единственном пути борьбы с режимом Порошенко. Митинг и шествие собрали представителей различных правых сил. Присутствовали и партия "Свобода", и "Правый сектор", и "Азов", "Конгресс украинских националистов", "Черный комитет", "Автономное сопротивление" и другие. Всех их объединила ненависть к президенту, которому два года назад они помогли прийти к власти путем переворота.

Официальным поводом для собрания стали "политзаключенные" - убийцы Олеся Бузины, а в целом радикалы заявили, что недовольны правлением Порошенко, что "не за то они стояли на Майдане". Прозвучала угроза власти, что если та не изменит своего поведения, в январе-феврале они свезут в Киев людей на уже совсем немирный митинг. Сначала правосеки держались более или менее прилично, а когда потемнело, то уже не скрывали свою волчью сущность и открыто заявляли, что кровопускание - лучший способ борьбы, и только в нём - спасение Украины и украинской нации.


Мне всё больше похоже становится на то, о чем я писал еще несколько месяцев назад. К сожалению. Что к власти в Украине все же приведут радикальных националистов. И что, возможно, даже это было запланировано с самого начала.

Украину радикализировали постепенно. Нельзя было сразу поставить в нашей стране главой того, кто вел бы народ на убийства и священную борьбу. В 2014 году для большинства украинцев это всё-таки еще звучало дико. Поставили Порошенко, который опустил страну на самое дно, дождались пока людям он станет ненавистен, пока разочарование в толерантной власти, которая, например, не особенно активно способствует эскалации конфликта, не достигнет своего апогея. В это время свою активную пропаганду вели разного рода националистические организации, значительный акцент ставя именно на молодежь, которую легче всего поднять и направить куда тебе надо, и которую в силу ее возрастного максимализма легко захватывают радикальные идеи и способы "борьбы".

После двух лет безалаберности, логично, что люди приходят к выводу, что "Бандера придет - порядок наведет" - лучший сейчас выход для нашей страны. Точнее, их очень умело подводят к таким выводам.

Чем выгодны радикальные националисты при власти? Своей бесконечной ненавистью, в результате чего войну на Донбассе можно продолжать очень долго. Своими амбициями по завоеванию новых земель под прикрытием, что это якобы украинские. Уверенностью, что они воины света, и выполняют священную миссию. А это - гарантированная почву для разного рода военных конфликтов.

Потому что украинские радикальные националисты - братья-близнецы ИГИЛ нашего местного разлива. Только вместо веры, за которую убивают исламисты, наши правосеки убивают за идею националистической Украины, в которую верят так же фанатично. Пророком они считают Шевченко, своей миссией - свободу, которую надо "окропить вражьей злой кровью".
Вчора вулицями Києва розгулювали радикали і кричали про кровопускання як єдиний шлях боротьби з режимом Порошенка. Мітинг і хода зібрала представників різних правих сил. Були присутні і партія "Свобода", і "Правий сектор", і "Азов", "Конгресс українських націоналістів", "Чорний комітет", "Автономний спротив" та інші. Всіх їх об'єднала ненависть до президента, якому два роки тому вони допомогли прийти до владу шляхом перевороту.

Офіційним приводом для зібрання стали "політв'язні" - вбивці Олеся Бузини, а у цілому радикали заявили, що незадоволені правлінням Порошенка, що "не за те вони стояли на Майдані". Пролунала погроза владі, що якщо та не змінить своєї поведінки, у січні-лютому вони звезуть до Києва людей на вже зовсім немирний мітинг. Спочатку правосєкі трималися ще більш-менш пристойно, а коли стемнішало, то вже не ховали свою вовчу сутність та відкрито заявляли, що кровопускання - найкращий спосіб боротьби, і лише у ньому - спасіння України та української нації.Мені усе більше схоже стає на те, про що я писав ще декілька місяців тому. Нажаль. Що до влади в Україні все ж приведуть радикальних націоналістів. І що, можливо, навіть це було заплановано з самого початку.

Україну радикалізували поступово.Collapse )


Фільтраційні заходи на території АТО. Зараз.

На підконтрольних територіях СБУ останні дні проводить спецоперацію на предмет виявлення "осіб, що причетні до діяльності угрупувань ДНР/ЛНР", "щоб запобігти терактам". Сьогодні це відбувається у Авдіївці, днями було в Красногорівці та Мар'їнці. Простими словами, йде зачистка інакомислячих. Вриваються у домівки до людей, проводять обшуки. Надходять повідомлення, що людей також зганяли до будівель місцевих органів самоврядування, перевіряли особистості, після чого пособників терористів, а насправді просто людей, які не визнають націоналістичної київської влади і розділяють погляди республік, заарештовували.

Ось, ось, ось - повідомлення у ЗМІ.

Українські ЗМІ, звичайно, усе подають так, нібито це невинні бесіди, після яких усіх відпускають, а патріотів глядять по голівці. З місцевих же джерел та соцмереж надходить зовсім невесела інформація.

Також сьогодні стало відомо, що Маріуполь віднесли до зони АТО, і тепер, наприклад, операції з нерухомістю у цьому місті стали неможливими.

Можна почати говорити, що я перебільшую на рахунок зачисток. Що все насправді не так страшно. А ви впевнені?! Чи може вам вигідно так думати, щоб не усвідомлювати, які страшні речі кояться у нашій країні? Хоча, чесно кажучи, я зовсім не розумію, скільки можна дозволяти собі закривати на усе це очі, мовчати, а ще гірше - підтримувати націоналістів і дозволяти їм втілювати у життя свої хворобливі погляди на життя в країні і долі інших людей!

Ось, приміром, що сьогодні щодо перспектив Донбасу у складі України пише Олександр Бригинець - український політик, публіцист, журналіст, Народний депутат України. І це ще достатньо м'яко виражені розповсюджені думки. Наприклад, вчора на мітингах радикали слів не добирали і прямо говорили про кров невірних, якою треба окропити землю, щоб в Україні стало краще житися. Так, що ж доносить до нас "шановний пан":

Collapse )

Мені одному "здалося", що до "вати" читай людей, які мають інший погляд на розвиток України та життя (навіть не всієї України, а тих регіонів, де самі проживають) ставлення, мов до скота, до нелюдей, які не мають жодних прав, бо "неправильно" думають, є "неправильними" та не розділяють патріотичної фанатичної істерії націоналістів? Уявляєте, що можуть схотіти зробити з ними радикали, дай їм тільки можливість? І наша нинішня влада не набагато краща - ці люди невігідні їй, тому від них однозначно краще позбавлятися.

Ви точно впевнені, що я перебільшив щодо фільтраційних заходів???[Перевод на русский]
На подконтрольных территориях СБУ в последние дни проводит спецоперацию на предмет выявления "лиц, причастных к деятельности группировок ДНР/ЛНР", "чтобы предотвратить теракты". Сегодня это происходит в Авдеевке, на днях было в Красногоровке и Марьинке. Простыми словами, идет зачистка инакомыслящих. Врываются в дома к людям, проводят обыски. Поступают сообщения, что людей также сгоняли к зданиям местных органов самоуправления, проверяли личности, после чего пособников террористов, а на самом деле просто людей, которые не признают националистической киевской власти и разделяют взгляды республик, арестовывали.
Вот, вот, вот - сообщения в СМИ.
Украинские СМИ, конечно, всё подают так, будто это невинные беседы, после которых всех отпускают, а патриотов глядят по головке. Из местных же источников и соцсетей поступает совсем невеселая информация.
Также сегодня стало известно, что Мариуполь отнесли к зоне АТО, и теперь, например, операции с недвижимостью в этом городе стали невозможными.
Можно начать говорить, что я преувеличиваю насчет зачисток. Что на самом деле не так страшно. А вы уверены?! Может, вам выгодно так думать, чтобы не осознавать, какие страшные вещи творятся в нашей стране? Хотя, честно говоря, я не понимаю, сколько можно позволять себе закрывать на все это глаза, молчать, а еще хуже - поддерживать националистов и позволять им воплощать в жизнь свои болезненные взгляды на жизнь в стране и судьбы других людей!
Вот, например, что сегодня о перспективах Донбасса в составе Украины пишет Александр Бригинец - украинский политик, публицист, журналист, народный депутат Украины. И это еще достаточно мягко выраженное распространенное мнение. Например, вчера на митингах радикалы слов не подбирали и прямо говорили о крови неверных, которой нужно окропить землю, чтобы в Украине стало лучше житься. Так, что же доносит до нас "шановный пан":


"Особый порядок самоуправления на отдельных территориях Донбасса - это как особый порядок продажи алкоголя в СССР: все то же, что и в других отделах, но вход ограничен, решетки на окнах и в 10.00 очередь у входа.

Децентрализация дает много прав общинам, часть из которых просто нельзя давать "отдельным территориям". В то же время можно дать им другие права - право отмаливать грехи перед Украиной. И что самое приятное - это полностью соответствует букве Минских Договоренности, где говорится о том, что этим территориям надо дать больше прав, а говорится, что они должны быть особенными.

Скажите честно: вы действительно хотите, чтобы мы забрали подразделения с линии соприкосновения, отменили наши блок-посты после того, как русские выведут войска из Донбасса? Уверен, другой порядок (назовите его особым) там должен сохраниться на время, пока спецслужбы не сепарируют тех, кто имеет право на амнистию от тех, кто имеет право на один телефонный звонок, тех, кто хранит дома украинский паспорт от тех, кто сохраняет дома ( или где-нибудь) арсенал для того, чтобы нас убивать .... И это работа не на один год.

Для меня лично важно, чтобы Украина позаботилась о том, чтобы все, кто пренебрегал Украиной, были на 5-10 лет лишены права участвовать в парламентских и президентских выборах. Местные выборы - флаг им в руки, гражданство - пусть имеют, в конце концов, в семье не без урода...


Ну и новые паспорта, что будут давать безвизовые права, надо начать давать здесь только тогда, когда будет проведена полная ревизия местного населения. В конце концов, любые паспорта, потому что навыдавали по запасам и боевиков, и ФСБшникам.... Без ревизии не обойтись... Еще один элемент "особого порядка".

Попутно, всех со Святым Николаем! Теперь, благодаря войне, о нем немало знают и на некогда сугубо "дедморозоснегуровском" Донбассе. Николай добрый, завез сюда подарки, а не снопы розг..."
Мне одному "показалось", что к "вате", читай к людям, которые имеют другой взгляд на развитие Украины и жизнь (даже не всей Украины, а тех регионов, где сами проживают) отношение, как к скоту, к нелюдям, которые не имеют никаких прав, потому что "неправильно" думают, являются "неправильными" и не разделяют патриотической фанатичной истерии националистов? Представляете, что могут захотеть сделать с ними радикалы, дай им только возможность? И наша нынешняя власть не намного лучше - эти люди невигодны ей, поэтому от них однозначно лучше избавляться.

Вы точно уверены, что я преувеличил насчет фильтрационных мероприятий???