kozak_pravdorub (kozak_pravdorub) wrote,
kozak_pravdorub
kozak_pravdorub

Благими намірами вистелена дорога до пекла. Все заради України

Багато хто переконаний, що силові методи приведуть Україну до щастя. До таких висновків люди приходять на фоні безладу в країні, нахабної влади, яка нічого не робить, окрім того, що розкрадає країну до останньої нитки. Цілком зрозуміло, звідки виникають радикальні настрої - складається враження, що це вже чи не єдиний шлях, яким можна привести все до ладу нарешті. Чимало людей он взагалі хочуть дозвіл на вільне носіння зброї, петиції президентові підписують. Про захоплення методом люстрації я вже взагалі мовчу - країна від нього в екстазі, мов печерні люди, коли того, хто провинився забивають до смерті камінням. Крайній прояв - війна на Сході країни, війна з інакомисленням за допомогою зброї та тяжкої військової техніки, яка призводить до загибелі сотен і тисяч наших співгромадян.

Найстрашніше у всьому цьому, що наші люди переконані, що усе це - на благо, ради користі країни і народу. Українці пройшли ту хворобливу грань, коли взагалі перестали помічати, де є кордони людяності за якими починається свавілля та невиправдане насилля. Фанатизм, який прикривається нібито світлими цілями заслав очі чималій кількості людей у суспільстві, а в особливо радикальних елементів зовсім їде дах і вони коять свавілля.

Сила є, розуму не треба - старе, як світ, прислів'я, яке дуже добре ілюструє новітні українські тенденції та настрої. І це зовсім не та внутрішня сила, яка є синонімом мудрості, гармонії, спокою та виваженістю - сила справжніх воїнів, якими наші "патріоти" так мріють бути. Справжній воїн зробить усе, щоб бій не відбувся - справжньому воїну кулаками розмахувати не треба, він перемагає іншими методами. За допомогою... розуму, а не кулаків.

Фізична сила і влада над іншими людьми чи її потенційна можливість зводять з розуму, нагороджуючи свого власника манією величі. А вона не дозволяє ясно бачити, чи дійсно потрібна іншим така ваша допомога та спасіння, чи дійсно саме ви знаєте, як зробити так, щоб ситуація налагодилась, чи дійсно ваш порядой кращий за той, який до вподоби іншим людям і в якому вони бажають жити.

Найсумніше те, що історія вже знає подібний приклад, коли ціле суспільство, ціла нація була переконана, що краще за увесь інший світ знає, як треба жити, використовувала для цього силові методи і довикористовувалась так, що вже перестала відчувати кордони людяності. Всі ми знаємо, до яких трагедій призвів такий світогляд.

Радикали усюди однакові і з ними треба боротися усюди, в будь-якій країні, бо радикальні погляди - це загальнолюдська небезпека. Не допускати їх ані до влади, ані до зброї. Наша українська проблема у тому, що вже довгий час суспільство гладить наших радикалів по голівці, ЗМІ виставляє їх героями та еталонами, на які варто рівнятися.

Правий сектор та подібні їм молодчики - не герої, це маньяки, яким до рук потрапила зброя і вже певна влада і вплив. Це того ж самого поля ягоди, що й німецький нацизм і уся та антилюдська поведінка і комплекс явищ, який ми називаємо фашизмом. Крім того, потенційний фашист живе в кожному з нас. Чи ви точно контролюєте свого і не даєте йому проявляти себе у ставленні до інших людей? Бо з цього починається країна - з кожного з нас.


[Перевод на русский]

Многие убеждены, что силовые методы приведут Украину к счастью. К таким выводам люди приходят на фоне беспорядка в стране, наглой власти, которая ничего не делает, кроме того, что разворовывает страну до последней нитки. Вполне понятно, откуда возникают радикальные настроения - создается впечатление, что это уже чуть ли не единственный путь, которым можно привести всё в порядок наконец. Многие вон вообще хотят разрешение на свободное ношение оружия, петиции президенту подписывают. О восхищении методом люстрации я уже вообще молчу - страна от него в восторге, как пещерные люди, когда провинившегося забивают до смерти камнями. Крайнее проявление - война на Востоке страны, война с инакомыслием с помощью оружия и тяжелой военной техники, которая приводит к гибели сотен и тысяч наших соотечественников.

Самое страшное в этом, что наши люди убеждены, что все это - на благо, ради пользы страны и народа. Украинцы прошли ту болезненную грань, когда вообще перестали замечать, где есть границы человечности по которым начинается беспредел и неоправданное насилие. Фанатизм, который прикрывается якобы светлыми целями, застлал глаза немалому количеству людей в обществе, а у особо радикальных элементов совсем едет крыша и они творят беспредел.
Сила есть, ума не надо - старая, как мир, пословица, которая очень хорошо иллюстрирует новые украинские тенденции и настроения. И это совсем не та внутренняя сила, которая является синонимом мудрости, гармонии, покоя и взвешенности - сила настоящих воинов, которыми наши "патриоты" так мечтают быть. Настоящий воин сделает всё, чтобы бой не состоялся - настоящему воину кулаками размахивать не надо, он побеждает другими методами. С помощью... ума, а не кулаков.
Физическая сила и власть над другими людьми или её потенциальная возможность сводят с ума, награждая своего владельца манией величия. А она не позволяет ясно видеть, действительно ли нужна другим такая ваша помощь и спасение, действительно ли именно вы знаете, как сделать так, чтобы ситуация наладилась, действительно ли ваш порядок лучше того, который нравится другим людям и в котором они желают жить.
Печально то, что история уже знает подобный пример, когда целое общество, целая нация была убеждена, что лучше всего остального мира знает, как надо жить, использовала для этого методы и доиспользовалась так, что уже перестала чувствовать границы человечности. Все мы знаем, к каким трагедиям привело такое мировоззрение.
Радикалы всюду одинаковы, и с ними надо бороться везде, в любой стране. Потому что радикальные взгляды - это общечеловеческая опасность. Не допускать их ни к власти, ни к оружию. Наша украинская проблема в том, что уже долгое время общество гладит наших радикалов по головке, СМИ выставляет их героями и образцами, на которые стоит равняться.
Правый сектор и подобные им молодчики - не герои, это маньяки, которым в руки попало оружие и уже определенная власть и влияние. Это того же поля ягоды, что и немецкий нацизм, а также всё античеловеческое поведение и комплекс явлений, который мы называем фашизмом. Кроме того, потенциальный фашист живет в каждом из нас. Точно ли вы контролируете своего и не даете ему проявлять себя в отношении к другим людям? Потому что с этого начинается страна - с каждого из нас.Tags: Правий сектор, людяність, розвінчення української пропаганди
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo kozak_pravdorub march 25, 2015 15:33 147
Buy for 20 tokens
Я дивлюсь на нашу країну, і в мене просто відбирає мову від усвідомлення тієї трагедії, що сталася з нами, з Україною за останній рік. Бачити все це вже не є чимось новим, але від того воно не стало менш вагомим чи менш руйнівним. Казати в Україні про фашизацію нашого суспільства - справа…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 6 comments