kozak_pravdorub (kozak_pravdorub) wrote,
kozak_pravdorub
kozak_pravdorub

Треба визначитися, яка мета, - допомогти виграти війну чи зупинити кровопролиття?

А хто ще має фіксувати факти, як не організація ОБСЄ? Об'єктивно і неупереджено, дотримуючись вимог до праці дослідників, задача яких - знайти істину. ОБСЄ вже не одного разу звинувачували по черзі то одна, то інша сторона конфлікту. І, що вже не дивно у сучасному світі, громадськість про це знає, але всі роблять вигляд, що так і треба, подібні моменти не варті уваги.

Почекайте, це стосується будь-якої роботи, коли з'являється підозра, що вона виконана непрофесійно, неякісно, чи у ній допущені помилки - варто розібратися, чи дійсно мають місце помилки чи можна продовжувати працювати далі. Бо, що стосується, особливо ОБСЄ, ця організація займається неймовірно важливою справою. По суті, від їх кваліфікованої роботи залежить настання миру на території військового конфлікту. Адже якщо встановити, у яких випадках були скоєні злочини і ким, тоді можна дійти висновків, на кого варто вплинути, щоб бої припинилися. Чи встановити, хто коїть насилля з насолодою і переслідує лише власні вигоди, а кому доводиться захищатися, бо іншого виходу немає. Стиль і методи поведінки ж можуть багато про що розповісти, іноді навіть про наміри. Хоча тут складно, бо можемо мати, як у нашому випадку, дуже заплутані випадки, які характеризуються провокаціями, перевдяганням у форму противника, наявністю відкритої брехні тощо.

Щоб там не було, якою складною і заплутаною не була б ситуація, завдання ОБСЄ - спостерігати, фіксувати і збирати факти для того, щоб зробити можливим їх подальший аналіз. Інакше за що їм взагалі гроші платять? Навіщо ця організація - для краси? Щоб зробити вигляд, що вона чимось займається, тим самим не докладуючи жодних зусиль для досягнення первісних цілей?

Ось люди Донецька і вийшли на мітинг, тримаючи у руках плакати "Ваше молчание убивает детей".

«В этой международной миссии назвали актом вандализмом раскрашивание их машин. Я вижу их машины давно отмыты, в отличие от их совести», — заявил один из демонстрантов.

[Перевод на русский]
А кто еще должен фиксировать факты, как не организация ОБСЕ? Объективно и беспристрастно, соблюдая требования к труду исследователей, задача которых - найти истину. ОБСЕ уже не единожды обвиняли поочередно то одна, то другая сторона конфликта. И, что уже не удивительно в современном мире, общественность об этом знает, но все делают вид, что так и надо, что подобные моменты не стоят внимания.
Подождите, это касается любой работы, когда появляется подозрение, что она выполнена непрофессионально, некачественно, или в ней допущены ошибки - стоит разобраться, действительно ли имеют место ошибки или можно продолжать работать дальше. А то, что касается, особенно ОБСЕ, эта организация занимается невероятно важным делом. По сути, от их квалифицированной работы во многом зависит наступление мира на территории военного конфликта. Ведь если установить, в каких случаях были совершены преступления и кем, тогда можно сделать выводы, на кого стоит повлиять, чтобы бои прекратились. Или установить, кто совершает насилие с наслаждением и преследует лишь собственные выгоды, а кому приходится защищаться, потому что другого выхода нет. Стиль и методы поведения же могут о многом рассказать, иногда даже о намерениях. Хотя здесь сложно, потому что мы можем иметь, как в нашем случае, очень запутанные случаи, характеризующиеся провокациями, переодеванием в форму противника, наличием открытой лжи и тому подобное.
Как бы там ни было, какой бы сложной и запутанной ни была ситуация, задача ОБСЕ - наблюдать, фиксировать и собирать факты для того, чтобы сделать возможным их последующий анализ. Иначе за что им вообще деньги платят? Зачем эта организация - для красоты? Чтобы сделать вид, что она чем-то занимается, тем самым не прилагая никаких усилий для достижения первоначальных целей?
Вот люди Донецка и вышли на митинг, держа в руках плакаты "Ваше молчание убивает детей".
«В этой международной миссии назвали актом вандализма. Раскрашивание их машин. Я вижу их машины давно отмыты, в отличие от их совести», - заявив один из демонстрантов.

Tags: АТО, війна
Subscribe

Posts from This Journal “війна” Tag

promo kozak_pravdorub march 25, 2015 15:33 147
Buy for 20 tokens
Я дивлюсь на нашу країну, і в мене просто відбирає мову від усвідомлення тієї трагедії, що сталася з нами, з Україною за останній рік. Бачити все це вже не є чимось новим, але від того воно не стало менш вагомим чи менш руйнівним. Казати в Україні про фашизацію нашого суспільства - справа…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments